palveluliiketoiminnan ja palveluverkostojen kehittäminen

Palveluliiketoiminnan ja palveluverkostojen kehittäminen

Teema on yhdistettävissä useaan kokonaisuuteen, mutta toimii erinomaisesti ½ – 1 päivän osallistavana koulutuksena, missä yhdistetään koulutus ja työpajatyöskentely. Työpajaosuuksissa osallistujat pohtivat asioita omasta ja edustamansa organisaation näkökulmasta. Osallistujat saavat vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla voivat jatkaa kehittämistä työyhteisössään.

Osallistujat voivat kaikki olla samasta organisaatiosta tai eri organisaatioista.

Esimerkkisisältö koulutus- ja työpajapäivän teemoista:

 

  • Palveluliiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaan tarpeiden ja odotusten sisäistämistä
    • mitä se tarkoittaa minulle ja minun organisaatiossani
    • asiakkuuksien hallinta ja asiakasarvon lisääminen
  • Minä & muutos – palveluliiketoiminta muutoksessa
  • Palvelu- ja yhteistyöverkostojen merkitys – kilpailuetua kumppanuuksilla & yhteiskehittäminen
  • Tulevaisuuden skenaariot