Palvelujen ja prosessien kehittäminen

 

Palvelujen ja prosessien kehittäminen

Tuon organisaatioosi yhdistelmäratkaisun Lean-ajattelua & palvelumuotoilua palvelujen ja prosessien kehittämisessä. Toimintaani ohjaa empatia, eli aito läsnäolo, kuunteleminen ja eläytyminen teidän näkökulmaanne. Tärkeää on yhdessä tekeminen ja kyky ymmärtää työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneita.

Osalle empatian ja bisneksen yhdistäminen tuntuu haasteelliselle, mutta niiden yhdistämistä ei pidä väheksyä, eikä pelätä. Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että myötätunnosta voi tulla organisaatiolle merkittävä kilpailuetu.


Lean ja palvelumuotoilu ovat käyttäjälähtöisiä kehittämis- ja johtamismenetelmiä

  • Lean keskittyy tehokkuuteen, hukan poistamiseen ja asiakkaan läpimenoajan nopeuttamiseen.
  • Palvelumuotoilussa taas palvelua kehitetään asiakkaan kokemuksen kautta.

Käytännön esimerkki

Jonottaminen kaupassa on tylsää, palvelumuotoilun näkökulmasta tavoitteena on tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltainen kokemus, myös jonottaessa pitäisi tapahtua jotain mielenkiintoista. Kun taas Leanin näkökulmasta jonoa ei pitäisi olla olemassakaan, sillä se on hukkaan menevää aikaa.

Lean-ajattelulla tavoitellaan virtaustehokkuutta asiakkaalle ja poistamaan kahdeksaa erilaistaa hukkaa. Hukat ovat toimintoja, jotka eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa ja siitä johtuen ei ole myöskään valmis niistä maksamaan.

Lean-ajattelun avulla parannetaan muun muassa asiakastyytyväisyyttä, toimitusvarmuutta, laatua, pienennetään toiminnan kustannuksia ja lyhennetään prosessin läpimeno aikoja. Lean-periaatteiden mukaan jatkuva kehittäminen ja kehittyminen on keskeistä sekä työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen ja toimintaan. Periaatteet soveltuvat erilaisien organisaatioiden johtamiseen, joiden tavoitteena on varmistaa kilpailukyky tulevaisuudessa ja menestyminen nopeasti muuttuvassa markkinassa.

Palvelumuotoilu yhdistää käyttäjien tarpeet ja odotukset sekä palvelutuottajan liiketoiminalliset tavoitteet toimiviksi palveluiksi. Tavoitteena on palvelut, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

Palvelumuotoilu on konkreettista toimintaa, missä hyödynnetään visualisointia ja erilaisia malleja.

Yhteistyömuotoja ja tapoja on useita, koska kaikki kehittämisprojektit ovat yksilöllisiä.

Soita tai pyydä minua käymään!
Ota yhteyttä