Osallistava fasilitointi

Osallistava fasilitointi

Koko & kehitys apunasi – Fasilitaattorinasi

– Kaikki toimintamuodot sovitaan ja räätälöidään tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa

 • Henkilökohtaiset sparraukset > esim. mentorina toimiminen.
 • Fasilitointikoulutukset > avoimet ja organisaatiokohtaiset.
 • Työpari > työpajaa/projektia fasilitoi henkilö organisaation sisältä ja minä toimin toisena eli ulkopuolisena fasilitoijana.
  • lisäksi mahdollista sopia, että samalla koulutan fasilitointia, yhtä tai useampaa henkilöä prosessin aikana. Näin henkilöstö kykenee jatkossa toimimaan paremmin hyödyntämällä sisäistä osaamista.
 • Yksittäisen työpajan fasilitointi, joka sisältää suunnittelun, toteuttamisen ja yhteenvedon. Työpajan kesto voi vaihdella.
 • Pidemmän kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Facilis eli helppoa

 • Muiden toiminnan helpottamista – ihmisten välisen yhteistyön ohjaamista
 • Ryhmätoiminnan & -prosessien, yhteistoiminnan suunnittelua, toteuttamista & johtamista
 • Tunnelman & ajatusten virittämistä työskentelylle
 • Tavoitteen kirkastamista
 • Osallistamista
 • Yhteisen ”kielen” löytämistä
 • Ongelmanratkaisua
 • Innovointia
 • Suunnitelmien jäsentämistä yhdessä osallistujien kanssa

Missä tilanteissa

 • Erilaisissa kokouksissa & palavereissa
 • Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen työpajoissa & kehittämisprosesseissa
 • Liiketoiminnan suunnittelussa & strategiatyöstössä & organisaatioiden kehittämisessä
 • Seminaareissa
 • Keskustelutilaisuuksissa
 • Jne……..
Fasilitaattorin tehtävänä on varmistaa, että osallistujat tulevat kuulluiksi ja pääsevät antamaan panoksensa yhteistyölle.

 Aina kun halutaan osallistaa!!

Miksi

 • Osallistujat pääsevät vaikuttamaan aidosti lopputulokseen.
 • Prosessi etenee järjestelmällisesti.
 • Tavoite saavutetaan nopeammin.
 • Fasilitointi säästää osallistujien aikaa.
 • Osallistujien yhteinen ymmärrystä lisääntyy aiheesta.
 • Viestintä tehostuu.

”Johdon jutusta tulee meidän kaikkien juttu”

”Jalkauttamisvaihe ei tarvitse parhaimmillaan lisäpanostamista”