Onnistunut muutos

Koulutukset, Valmennukset ja Prosessit & projektit

Onnistunut muutos

Koulutukset, Valmennukset ja Prosessit & projektit

Koulutukset

Koulutan muutostilanteiden ennakointia, suunnittelua, hallintaa & johtamista. Koulutus voi kestää tunnin tai tarpeen vaatiessa useamman päivän. Erityisesti pidemmät koulutukset ovat vuorovaikutteisia, eli koulutus sisältää teemaan liittyvää pohdintaa ja käsittelyä laaja-alaisesti, yksilötyönä sekä ryhmissä.

Koulutukset lisäävät ymmärrystä erilaisten muutostilanteiden vaikutuksesta ja miten niissä voimme toimia vastuullisesti. Osallistujat tunnistavat, mitä muutos tarkoittaa hänessä itsessään ja organisaatiossa.

Valmennukset

Muutos on mahdollisuus!
Osallistavat muutosvalmennukset

Työelämän muutoksia kohdatessa me mietimme ensimmäisenä, että

  • Miten minun käy?
  • Miksi tämä muutos on tehtävä?
  • Mihin olemme organisaationa menossa?

Osaammeko johtaa itseämme ja toisiamme muutosten läpi? Toiset innostuvat heti, toiset vastustavat – vaikka vain periaatteessa.
Välillä on tarpeen pohtia yhdessä muutoksen voimaa yksilöissä ja organisaatioissa. Muutosvalmennukset pysäyttävät ajattelemaan ja antavat työkaluja muutosten käsittelyyn.
Muutosvalmennukset rakennetaan ja räätälöidään tarpeiden mukaan. 
Valmennuksien kesto voi vaihdella kolmesta tunnista useamman päivän kokonaisuuksiin.
Valmennuksissa hyödynnetään erilaisia kehittämismenetelmiä ja –työkaluja ja hivenen teoriaa.

Kaikkia valmennuksia yhdistää osallisuus. Henkilöstön osallistaminen on keskeistä: henkilöstö sitoutuu muutokseen, eikä vain elä sen kanssa.

Esimerkkejä:

  • Muutoksen edistäjät –valmennus on tarkoitettu organisaatioiden avainhenkilöille, joiden tehtävänä on edesauttaa ja/tai johtaa erilaisia muutoksia organisaatiossa.
  • Muutoksen ennakointi ja työkaluja muutosjohtamiseen – valmennus esimiehille, projektijohtajille & -päälliköille.
  • Minä & muutos – miten muutos meihin vaikuttaa & miten voin johtaa itseäni ja muita muutoksen aikana. Sopii koko organisaatiolle.
  • Muutos on meidän yhteinen asiamme – valmennus sopii kaikille ja tukee erilaisien muutosten ymmärtämisessä ja muutosten läpi elämisessä.

Toteutan muutosvalmennukset yksin tai monipuolisen ammattilaisverkostoni kanssa yhteistyössä.

Prosessit & projektit

Kumppaninanne voi roolini olla muutosprojektinne suunnittelu- ja käynnistämisvaiheen konsultti tai voin olla pidemmän aikaa osana tiimiänne ja toimia asiantuntijana koko muutosprojektinne ajan.

Muutoskyvykkyys on tärkeä taito kaikilla tasoilla organisaatiossa, se ei ole vain pomojen juttu. Onnistunut muutos on teema, mitä sivuan lähes aina ja kaikissa koulutuksissani ja kehittämisprojekteissa, joissa saan olla mukana. Laajuus sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan.