Onnistunut muutos

Koulutukset ja Prosessit & projektit

Onnistunut muutos

Koulutukset ja Prosessit & projektit

Koulutukset

Koulutan muutostilanteiden ennakointia, suunnittelua, hallintaa & johtamista. Koulutus voi kestää tunnin tai tarpeen vaatiessa useamman päivän. Erityisesti pidemmät koulutukset ovat vuorovaikutteisia, eli koulutus sisältää teemaan liittyvää pohdintaa ja käsittelyä laaja-alaisesti, yksilötyönä sekä ryhmissä.

Koulutukset lisäävät ymmärrystä erilaisten muutostilanteiden vaikutuksesta ja miten niissä voimme toimia vastuullisesti. Osallistujat tunnistavat, mitä muutos tarkoittaa hänessä itsessään ja organisaatiossa.

Prosessit & projektit

Kumppaninanne voi roolini olla muutosprojektinne suunnittelu- ja käynnistämisvaiheen konsultti tai voin olla pidemmän aikaa osana tiimiänne ja toimia asiantuntijana koko muutosprojektinne ajan.

Muutoskyvykkyys on tärkeä taito kaikilla tasoilla organisaatiossa, se ei ole vain pomojen juttu. Onnistunut muutos on teema, mitä sivuan lähes aina ja kaikissa koulutuksissani ja kehittämisprojekteissa, joissa saan olla mukana. Laajuus sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan.