Hankinnat

Hankinnat

Kuten useista muistakin Koko&Kehityksen tarjoamista palveluista, hankinnoista voidaan rakentaa eri tyyppisiä koulutuksia tai voin toimia organisaatiossanne fasiltoivana innovaattorina ja lisäkäsinä erilaisissa hankinta-asiakirjojen ja prosessien kehittämisissä.

Tässä joitakin esimerkkejä, mitä voimme yhdessä tehdä:

Yritysten ja järjestöjen hankintojen kehittäminen eli ostoprosessit kuntoon

  • Säästöjä ja suunnitelmallisuutta hankintoihin

 

Julkiset hankinnat hankintayksiköille

  • Hankintojen ohjaaminen ja kehittäminen kunnissa
  • Markkinavuoropuhelun kehittäminen ja fasilitointi