Empatialla kilpailukykyä & -etua

Empatialla kilpailukykyä & -etua

Teemasta voi tilata luennon, mutta parhaiten asian käsittely onnistuu esim. tiimeissä, johtoryhmissä, projektihenkilöstön kesken jne. työpajatyyppisessä koulutuksessa.

Koulutus rakentuu asiakkaan tarpeen mukaan, mutta suositus on, että siihen yhdistetään lyhyt teoriaosuus empatiasta, asiakaskokemuksesta ja muutoksesta. Teorioiden lisäksi pienryhmätyöskentelyä ja keskustelua sekä yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden sopimista ja vastuuttamista.