Asiakaslähtöistä palvelumuotoilua

Asiakaslähtöistä palvelumuotoilua

Tavoitteena

Erinomainen asiakaskokemus eli asiakkaan tarpeiden ja odotusten tyydytys.

Keskeistä

Helppous asiakkaalle!
Helppo löytää, helppo ostaa, helppo käyttää & halu suositella.

Palvelumuotoilun ideana on saada parhaat asiantuntijat, eli asiakkaat ja henkilöstö mukaan kehittämään ja ylläpitämään organisaationne kilpailuetua markkinoilla.

 

Miksi palvelumuotoilu?

 • Yhteiskehittäminen lisää ihmislähtöisyyttä.
 • Organisaatiokulttuuri ja vuorovaikutus vahvistuu ja rikastuu.
 • Opitaan hyödyntämään erilaisuutta.
 • Hyödynnettävänä valtava määrä menetelmiä ja työkaluja.

Palvelumuotoilun avulla:

 • helpotat omaa ja muiden elämää
 • erotut muista
 • kehittäminen ei ole arvailua
 • kehittäminen ei pysähdy
 • ennakointi tehostuu
 • tiedät mistä raha tulee ja keneltä
 • palvelut ja palvelupolut kohtaavat

Palvelumuotoilua voidaan soveltaa laajasti erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Alkuun tarvitaan vain rohkeutta ja innostusta lähteä mukaan palvelumuotoilun mahdollisuuksien maailmaan. Yksin ei tarvitse tehdä kaikkea, eli joskus kannattaa kysyä neuvoa tai ottaa rinnalle ammattilainen.

Olen sinua varten

Omaa osaamistani ja palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja olen päässyt hyödyntämään mm. julkisten hankintojen, yritys-, sote- ja asumisenpalvelujen, sekä osaamisen johtamisen kehittämisessä, tapahtumatuotannossa, organisaatioiden strategia-, palkitsemis- ja työyhteisökehittämisprojekteissa.