PALVELUT

PALVELUT

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kovaa työtä, riittävästi resursseja sekä aikaa. Sen ei kuitenkaan pidä olla tylsää tai pakolla puurtamista. Onnistumiset syntyvät hyvästä johtamisesta ja viestinnästä, johdonmukaisuudesta, avoimuudesta ja rohkeudesta. Saa olla rohkeasti erilainen!

Menestystarinasi voi olla myös kiinni oikeasta kumppanista ja oikeista asioista, juuri sillä oikealla hetkellä. Kaikessa toiminnassani ydinajatus on empaattisuus, jatkuva kehittäminen ja ainutlaatuisen kilpailuedun löytäminen asiakkailleni eli kumppaneilleni.

Älä epäröi kysyä ja toivoa, toiveet toteutuvat tekojen kautta! Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä ja yhdistettävissä keskenään.

Kumppanuus voidaan aloittaa esimerkiksi tunnin koulutuksesta ja voimme suoraan aloittaa pidempiaikaisen yhteistyön heti.

Tarjoamistani palveluista suurin osa on toteutettavissa kasvokkain, digitaalisesti tai hybridinä eli yhdistelemällä erilaisia toteutustapoja.

Palvelut

Osallistava fasilitointi

Aina kun halutaan osallistaa!

Lue lisää…

Starttityöpaja & Ideariihi

Jotain tarvitsisi tehdä – mutta mitä ja miten, ja mistä tulisi aloittaa?

Lue lisää…

Palvelujen & prosessien kehittäminen

Yhdistelmäratkaisu Lean-ajattelua & palvelumuotoilua palvelujen ja prosessien kehittämisessä.

Lue lisää…

Palveluliiketoiminnan ja palveluverkostojen kehittäminen

Vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla osallistujat voivat jatkaa kehittämistä työyhteisössään.

Lue lisää…

Onnistunut muutos

Koulutukset muutostilanteiden ennakointiin, suunnitteluun, hallintaan & johtamiseen.

Lue lisää…

Osaamisen johtaminen

Osallistava strategisen osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessi

Lue lisää…

Erotu strategialla

& liiketoimintasuunnitelmalla, johon sitoutuu koko organisaatio.

Lue lisää…

Empatialla kilpailukykyä & -etua

Teorian lisäksi pienryhmätyöskentelyä ja keskustelua, sekä yhteisien tavoitteiden ja toimenpiteiden sopimista ja vastuuttamista.

Lue lisää…

Hankinnat

Yritysten ja järjestöjen hankintojen kehittäminen eli ostoprosessit kuntoon.

Lue lisää…

w
Maksuton 15 min sparraus

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Soita 050 567 9233