Kehittämistä & asiantuntijuutta eri muodoissa

Kehittämistä & asiantuntijuutta eri muodoissa

 

Kuka

Olen Sanna Meronen-Vilenius, kehittämisasiantuntija yrityksessäni Koko & kehitys Oy. Olen muutosmyönteinen, intohimoinen palvelujen & prosessien kehittäjä!

Mitä

Bisnestä & empatiaa. Kilpailuetua rohkeilla valinnoilla, henkilöstöä & asiakkaita kuulemalla.

Miten

Minulle on tärkeää asiakkaitteni menestyminen, tästä johtuen toimintatapani on ihmis- ja ratkaisukeskeinen. Tavoitteet saavutetaan avoimuudella, ahkeruudella ja kunnianhimoisesti yhdessä tekemällä.

Kuka

Olen Sanna Meronen-Vilenius, kehittämisasiantuntija yrityksessäni Koko & kehitys Oy. Olen muutosmyönteinen, intohimoinen palvelujen & prosessien kehittäjä!

Mitä

Bisnestä & empatiaa. Kilpailuetua rohkeilla valinnoilla, henkilöstöä & asiakkaita kuulemalla.

Miten

Minulle on tärkeää asiakkaitteni menestyminen, tästä johtuen toimintatapani on ihmis- ja ratkaisukeskeinen. Tavoitteet saavutetaan avoimuudella, ahkeruudella ja kunnianhimoisesti yhdessä tekemällä.

”Muutos on jännittävä, kun me teemme sen, pelottava kun se tehdään meille!”

Rosabeth Moss Kanter

Jokainen asiakassuhteeni perustuu kumppanuuteen

Haluan jakaa osaamiseni ihmisten ja organisaatioiden kanssa, jotka haluavat menestyä kehittämällä empatiataitojaan ja hyödyntää niitä joka päiväisessä toiminnassaan.

Olen apunanne, kun tavoitteenne on:

  • Kehittää palveluja
  • Uudistaa sisäisiä tai ulkoisia prosesseja  & toimintatapoja
  • Panostaa asiakaskokemuksissa laatuun ja jatkuvuuteen
  • Edistää muutosten läpivientiä
  • Erottua strategialla tai liiketoimintasuunnitelmalla, johon sitoutuu koko organisaatio
Asiakaslupaus - Kohtelen jokaista asiakastani, kuin parasta ystävääni

En ole kaikkien alojen substanssiasiantuntija, vaan kehittämisen ja muutoksen asiantuntija. Tästä syystä sinun toimialallasi ei ole väliä. Yhteiset projektimme eivät ole minulle ainoastaan pelkkiä numeroita, kuvia tai ohikiitäviä hetkiä. Minulle tärkeintä on saavuttaa luottamus ja aito yhdessä tekemisen kulttuuri – Halu onnistua yhdessä!

Nautin verkostoitumisesta ja ihmisten kanssa toimimisesta. Minulle on rakentunut laaja ja monipuolinen verkosto, joka kasvaa jatkuvasti. Kaikilla asiakkaillani ja kumppaneillani on halutessaan mahdollisuus verkostoitua keskenään ja laajentaa omia bisneksiään heidän kanssaan. Pystyn myös suosittelemaan useita eri alansa huippuja kumppaneiksi silloin, kun minun osaamiseni ei riitä tai käsiä tarvitaan enemmän.

Järjestän 1-2 kertaan vuodessa Empatiaa & bisnestä -verkostoitumistapahtuman, joka on tarkoitettu asiakkailleni ja verkostokumppaneilleni. Tapahtuman sisältö, ajankohta ja paikka vaihtelee, mutta jokaisella kerralla tapahtumassa esittäytyy vähintään yksi yhteistyökumppani ja paikallaolijoilla on mahdollisuus verkostoitua. Jos kumppanuus kiinnostaa, ole yhteydessä.

Bisnestä empatiataitoja hyödyntämällä

Yhteistyö kanssani on tavoitteellista, aikaa & resursseja säästävää. Olen kannustava, yhteistyökykyinen ja olen aidosti läsnä. Monipuolinen osaamiseni ja tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa varmistaa onnistuneen asiakaskokemuksen.

Bisnes edustaa minulle jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä & empatia on elämänasenne sekä toimintatapa. Kehittämisenasiantuntijana tuon organisaatioosi muutoskyvykkyyttä sekä yhdistelmäratkaisun Lean-ajattelua & palvelumuotoilua palvelujen ja prosessien kehittämisessä.

Asiakaskokemus

”Teimme Sannan kanssa yhteistyössä nuorten asumisen palveluihin liittyvän palvelupolun. Prosessi kesti yhteensä viisi kuukautta. Yhteistyö Sannan kanssa oli luonnollista, vaivatonta ja päämäärätietoista – hänen organisointitaitonsa ja kokonaisuuksien hallintansa on erinomaista. Toiminta oli koko ajan hyvin suunniteltua.

Parasta Sannassa on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä erottaa niistä olennaiset asiat. Hän pystyy viemään asioita eteenpäin. Lisäksi Sanna näkee aina pari askelta eteenpäin ja pystyy tekemään tarvittavat muutokset rivakasti ja perustellusti. Yhteistyömme alussa toteutimme laajat tarvekartoitukset, esiselvitykset ja haastattelut kohderyhmälle. Sen jälkeen järjestimme kolme laajaa työpajaa kohderyhmälle. Sanna on erinomainen ammattilainen työpajojen vetäjänä. Vankka kokemus fasilitoinnista näkyi erityisesti monipuolisina menetelminä sekä kykynä reagoida yllättäviinkin muutoksiin. Lopputuloksena saimme kiteytettyä moninaisen asian selkeäksi ja hyödylliseksi palvelupoluksi – nuorten tarve keskeisimpänä johtoajatuksena.

Sannan ammattitaito oli tärkeä lisä oman organisaatiomme osaamisen tueksi ja sparraamiseksi. Suosittelen lämpimästi Sannaa yhteistyökumppaniksi!”

Samuli Liuskari, projektikoordinaattori, Nuorisoasuntoliitto ry

Asiakaskokemus

”Teimme Sannan kanssa yhteistyössä nuorten asumisen palveluihin liittyvän palvelupolun. Prosessi kesti yhteensä viisi kuukautta. Yhteistyö Sannan kanssa oli luonnollista, vaivatonta ja päämäärätietoista – hänen organisointitaitonsa ja kokonaisuuksien hallintansa on erinomaista. Toiminta oli koko ajan hyvin suunniteltua.

Parasta Sannassa on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä erottaa niistä olennaiset asiat. Hän pystyy viemään asioita eteenpäin. Lisäksi Sanna näkee aina pari askelta eteenpäin ja pystyy tekemään tarvittavat muutokset rivakasti ja perustellusti. Yhteistyömme alussa toteutimme laajat tarvekartoitukset, esiselvitykset ja haastattelut kohderyhmälle. Sen jälkeen järjestimme kolme laajaa työpajaa kohderyhmälle. Sanna on erinomainen ammattilainen työpajojen vetäjänä. Vankka kokemus fasilitoinnista näkyi erityisesti monipuolisina menetelminä sekä kykynä reagoida yllättäviinkin muutoksiin. Lopputuloksena saimme kiteytettyä moninaisen asian selkeäksi ja hyödylliseksi palvelupoluksi – nuorten tarve keskeisimpänä johtoajatuksena.

Sannan ammattitaito oli tärkeä lisä oman organisaatiomme osaamisen tueksi ja sparraamiseksi. Suosittelen lämpimästi Sannaa yhteistyökumppaniksi!”

Samuli Liuskari, projektikoordinaattori, Nuorisoasuntoliitto ry

Palvelut

Asiakaslähtöistä palvelumuotoilua

Ideana on saada parhaat asiantuntijat eli asiakkaat ja henkilöstö mukaan kehittämään ja ylläpitämään organisaationne kilpailuetua markkinoilla.

Lue lisää…

Onnistunut muutos

Koulutukset muutostilanteiden ennakointiin, suunnitteluun, hallintaan & johtamiseen.

Lue lisää…

Osaamisen johtaminen

Osallistava strategisen osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessi

Lue lisää…

Erotu strategialla

& liiketoimintasuunnitelmalla, johon sitoutuu koko organisaatio.

Lue lisää…

Hankinnat

Yritysten ja järjestöjen hankintojen kehittäminen eli ostoprosessit kuntoon.

Lue lisää…

Osallistava fasilitointi

Aina kun halutaan osallistaa!

Lue lisää…

w
Maksuton 30 min sparraus

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Soita 050 567 9233

Kehittämisasiantuntijan rooli eri projekteissa/palveluissa voi olla konsultti, kouluttaja tai vuokrajohtaja.

KONSULTTI

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kovaa työtä, riittävästi resursseja sekä aikaa. Sen ei kuitenkaan pidä olla tylsää tai pakolla puurtamista.

KOULUTTAJA

Koulutukset tai luennot ovat kestävät pääsääntöisesti yhdestä tunnista yhteen päivään.
Koulutukset voidaan yhdistää vuokrajohtajapalveluun tai konsultointiprojekteihin.

VUOKRAJOHTAJA

Asiantuntijan eli vuokrajohtajan palkkaaminen on joustava, kustannustehokas ja ratkaisukeskeinen mahdollisuus kehittämiseen ja muutosten läpivientiin.